Det första steget mot en seger i ett parti backgammon, är en klok spelöppning. Det är därför som ni redan i spelöppningen måste ha som ett mål att blockera tungorna med minst två brickor, för att på så sätt hindra motspelaren från att flytta fram.

Det andra målet måste bli att så fort som möjligt flytta fram de brickor som befinner sig längst bort från den egna innerplanen - det är annars stor risk att din motståndare blockerar de brickorna.

Boxcars · Backgammon.se

Boxcars

Två sexor

Med två sexor får ni flytta fram fyra gånger sex steg. Detta är ett av de bästa öppningskast som finns. Flyttar man de båda brickorna från tunga 1 på svarts innerplan till motspelarens barriärtunga (tunga nummer 7) och sedan två brickor från tunga nummer 12 på svarts ytterplan till barriärtungan på egen ytterplan (tunga nummer 7), har man lyckats blockera en tunga på motspelarens ytterplan och en på den egna ytterplanen.

Tillsammans med de tungor som redan är blockerade på vita spelhalvan (tungorna nummer 6 och nummer 8) begränsas således motspelarens möjligheter att flytta fram de båda svarta brickorna på tunga nummer 1 på vits hemmaplan

Yo (Yo-leven) · Backgammon.se

Yo (Yo-leven)

Sexa & femma

Slår man en sexa och en femma, kan ett bra drag vara att flytta en bricka från tunga nummer 1 på svarts innerplan, landa på barriärtunga (tunga nummer 7) och sedan fortsätta till tunga nummer 12 på svarts ytterplan.

Som synes får man en ”blotta” på svarts hemmaplan, tunga nummer 1, men det viktiga är att man säkrat brickan på den yttre tungan på den svarta ytterplanen. Tillsammans med de andra brickorna på tunga nummer 12 blockerar man motspelaren.

Snake eyes · Backgammon.se

Snake eyes

Två ettor

Två ettor är det bästa öppningskastet. Man flyttar två brickor från tunga nummer 8 på den vita ytterplanen till tunga nummer 7 (barriärtungan) och sedan flyttar man två brickor från tunga nummer 6 på den vita innerplanen till tunga nummer 5 på samma plan. Det kommer att bli mycket svårt för motspelaren att komma förbi dessa fyra blockerade tungor.

De bästa sajterna

Poker.se · Backgammon.se

Poker.se

Störst i Sverige på poker

Spela nu
1x2.se · Backgammon.se

1x2.se

Odds & betting online

Spela nu
Trav.se · Backgammon.se

Trav.se

Gratis travtips varje dag!

Spela nu

Öppningsdrag fortsättning

Easy ten · Backgammon.se

Easy ten

Sexa & fyra

Slår man en sexa och en fyra får man hur man än gör, tyvärr lämna två ”blottor”. Det bästa man kan göra är att flytta fram en bricka från tunga nummer 1 på den svarta innerplanen, via barriärtungan på svart planhalva, till tunga nummer 11 på svarts ytterplan.

Motståndaren kan då visserligen slå ut två ”blottor” omedelbart, men förhoppningsvis kan man snart sätta de båda brickorna i spel igen.

Seven out · Backgammon.se

Seven out

Sexa & etta

Om man i öppningskastet får en sexa och en etta kan man flytta en bricka från tunga nummer 12 på den svarta ytterplanen och en bricka från tunga nummer 8 på den egna ytterplanen till den egna barriärtungan (tunga nummer 7).

Då blockerar man motspelaren på tre tungor i rad. Det är många gånger viktigare att blockera en tunga än att slå ut en av motståndarens brickor.

Easy eight · Backgammon.se

Easy eight

Femma & trea

En femma och en trea är ett bra öppningskast. Man kan blockera den tredje tungan på den egna hemmaplanen genom att flytta fram en bricka fem steg från tunga nummer 8 och en bricka tre steg från tunga nummer 6 på den vita spelhalvan.

På så sätt utgör blockaden av tunga nummer 3 tillsammans med de två andra banden ett bra hinder för de två sista svarta brickorna på den vita innerplanen.

Natural · Backgammon.se

Natural

Femma & etta

Får man en femma och en etta bör man flytta en bricka från tunga nummer 12 på den svarta spelhalvan till tunga nummer 8 på den egna ytterplanen och sedan flytta en bricka från tunga nummer 1 på svarts innerplan ett steg till tunga nummer 2. Som synes skapar man två ”blottor” för motståndaren att slå ut.

Det är dock inte säkert att motspelaren slår ut dessa brickor, eftersom det finns en risk för att motspelarens egna brickor, som redan har en bra position, slås ut vid nästa tärningskast.

Easy six · Backgammon.se

Easy six

Fyra & tvåa

När man får en fyra och en tvåa har man ett bra läge. En bricka på tunga nummer 8 på egen ytterplan och en bricka på tunga nummer 6 på egen innerplan flyttas till tunga nummer 4 på egen planhalva.

Detta syftar till att göra det besvärligt för motspelaren att flytta bort sina två brickor från tunga nummer 1 på vits innerplan.

Hard Six · Backgammon.se

Hard Six

Två treor (doublet)

När man får två treor, alltså en ”doublet”, kan man göra på två sätt. Det första man tänker på är kanske att blockera två tungor genom att flytta två brickor från tunga nummer 12 på den svarta ytterplanen till tunga nummer 10 på den vita ytterplanen och två brickor från tunga nummer 6 på den vita hemmaplanen till tunga nummer 3 på samma planhalva.

Ett något bättre drag skulle vara att blockera tunga nummer 5 på den vita innerplanen med två brickor från tunga nummer 8 på den vita ytterplanen och att blockera tunga nummer 3 på den vita hemmaplanen med två brickor från tunga nummer 6. I detta drag lämnas en ”blotta” på tunga nummer 8, men den är, om inte helt säker, i alla fall väl skyddad av tre band på tungorna 6, 5 och 3.

Testa andra spel online

Poker.se · Backgammon.se

Poker.se

Störst i Sverige på poker

Spela nu
1x2.se · Backgammon.se

1x2.se

Odds & betting online

Spela nu
Trav.se · Backgammon.se

Trav.se

Gratis travtips varje dag!

Spela nu